นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 26,048 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ

  • หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์อุดม ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
  • โทรศัพท์ 042-485012 โทรสาร 042-485012
    อีเมล์ Tham_ jaroen@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา