นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 17,119 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 116 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
1 มี.ค. 64ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมแพประปาบ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 10 (สายทางวัดชัยศรีวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11 (สายทางหลังเมรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระแช หมู่ที่ 8 (สายทางวัดป่าโคกกระแช-ห้วยเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านศรีนาวา-บ้านนางวงสุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 (สายทางเส้นทางรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นทางแยกจากหนองกระแสนไปอ่างเก็บน้ำห้วยขัวช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 (สายทางไปเมรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 (สายทางเส้นทางรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 10 (สายทางวัดชัยศรีวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระแช หมู่ที่ 8 (สายทางวัดป่าโคกกระแช-ห้วยเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 (สายทางไปเมรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11 (สายทางหลังเมรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นทางแยกจากหนองกระแสนไปอ่างเก็บน้ำห้วยขัวช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 10 (สายทางวัดชัยศรีวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 (สายทางเส้นทางรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านศรีนาวา-บ้านนางวงสุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา