นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 18,892 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ต.ค. 62หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
30 ก.ย. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา