นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 18,904 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.ถ้ำเจริญ

    โทร.042-485012, 061-1066696

เปลี่ยนภาษา