นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 31,570 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
31 ม.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61
22 พ.ย. 03องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60
14 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬโครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"
14 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 64
14 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.64-66
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการให้คุญให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการพัฒนาบุคลากร
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬคู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลเมืองบึงกาฬ
13 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
12 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
12 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 พ.ค. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา