เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลำน้ำคูคลอง อบต.ศรีชมภูอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๔ สายบ้านดงเสียด-บ้านนาสาร ช่วงหมู่ที่๖ บ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๑ สายบ้านโนน-บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ที่๓ บ้านโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ของชาติ อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องภิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๔ สายบ้านดงเสียด - บ้านนาสาร ช่วงหมู่ที่ ๖ บ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-biding)อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
วันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยหน้าโรงแบตมินตันทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนประกอบบูรณะ(ซอยวังทอง2)ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB