นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 18,900 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.พ. 64กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ออกสำรวจพื้นที่ แชร์  
2 ก.พ. 64ประชุมความร่วมมือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ  แชร์  
17 ธ.ค. 63กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสำนักงาน แชร์  
7 ธ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลถ้ำเจริญ ประชาชนร่วมพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 แชร์  
30 พ.ย. 63การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลถ้ำเจริญ ประจำปี งบประมาณ 2564 แชร์  
5 พ.ย. 63รายงานผลการดำเนินโครงการกำหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
29 ต.ค. 63เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563  แชร์  
20 ก.ค. 63โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำศรีชมภู บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ แชร์  
5 พ.ค. 63กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ของชาติ  แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา