นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 11,584 คน

ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินโครงการกำหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563

5 พฤศจิกายน 2563 36 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

รายงานผลการดำเนินโครงการกำหนดแผนปฏิบัติการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ออกเก็บภาษีเคลื่อนที่คะ_๒๐๑๑๐๒_12.jpg166.55 KB   แสดงภาพ
รายงานผลการดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน.pdf1.16 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา