การเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ ห้วยเกิ้ง บ้านถ้ำเจริญ โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ทุกคน ร่วมกับกำนัน ผู้ให้บ้าน ชาวบ้าน ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ เตรียมงานในครั้งนี้