นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 11,807 คน

ข่าวกิจกรรม

เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563

29 ตุลาคม 2563 5 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

การเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ ห้วยเกิ้ง บ้านถ้ำเจริญ โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ทุกคน ร่วมกับกำนัน ผู้ให้บ้าน ชาวบ้าน ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ เตรียมงานในครั้งนี้

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
ทดสอบๆๆ_๒๐๑๑๐๖.jpg194.40 KB   แสดงภาพ
ทดสอบๆๆ_๒๐๑๑๐๖_0.jpg182.22 KB   แสดงภาพ
ทดสอบๆๆ_๒๐๑๑๐๖_2.jpg165.94 KB   แสดงภาพ
ทดสอบๆๆ_๒๐๑๑๐๖_3.jpg362.66 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 63 1.jpg279.98 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 635 - Copy.jpg177.12 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 635.jpg177.12 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 637.jpg269.17 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 638.jpg220.65 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 639 - Copy.jpg288.06 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 6311.jpg357.81 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา