การแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลถ้ำเจริญเกมส์ ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนสวาง ระหว่างวันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2563