นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 11,803 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสำนักงาน

17 ธันวาคม 2563 7 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

นายอภิศักดิ์  จันทรโคตร รักษาราชแทนปลัด อบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น เหมาะสม น่าอยู่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการปลูกต้นไม้ประดับ จัดสวนบริเวณแนวรั้วด้านหน้าสำนักงานและจัดสวนบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าสำนักงาน

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
ปลูกต้นไม้6.jpg214.46 KB   แสดงภาพ
ปลูกต้นไม้.jpg212.21 KB   แสดงภาพ
ปลูกต้นไม้1.jpg187.41 KB   แสดงภาพ
ปลูกต้นไม้2.jpg180.80 KB   แสดงภาพ
ปลูกต้นไม้3.jpg206.88 KB   แสดงภาพ
ปลูกต้นไม้4.jpg241.20 KB   แสดงภาพ
ปลูกต้นไม้5.jpg241.74 KB   แสดงภาพ
5846.jpg210.99 KB   แสดงภาพ
5848.jpg203.85 KB   แสดงภาพ
5849.jpg180.80 KB   แสดงภาพ
5850.jpg176.72 KB   แสดงภาพ
5853.jpg165.44 KB   แสดงภาพ
5856.jpg154.32 KB   แสดงภาพ
5857.jpg226.26 KB   แสดงภาพ
5858.jpg222.16 KB   แสดงภาพ
5860.jpg241.74 KB   แสดงภาพ
5863.jpg194.27 KB   แสดงภาพ
5834.jpg145.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา