เมือ่วันที่ 5 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประปีงบงบประมาณ 2564 โดยมี นายอภิศักดิ์  จันทรโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธาน ในพิธีเปิด ณ สระว่ายน้ำ แสงจันทร์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย