นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 11,809 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ของชาติ

5 พฤษภาคม 2563 96 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

"รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน"

นางจารุณี หาญสุริย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญพนร่วมกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ของชาติ ณ ห้วยต้อน บ้านโนนสวาง  หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 


ประมวลภาพกิจกรรม 25 ภาพ

เปลี่ยนภาษา