นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 11,783 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำศรีชมภู บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

20 กรกฎาคม 2563 55 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา