งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้รับการแจ้งพบเหตุไฟไหม้ในช่วงนี้เพิ่มขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากอากาศแห้ง มีลมกรรโชกแรง มีเชื้อไฟจากหญ้า แห้ง ป่าไม้ ใบไม้ เป็นเชื้อไฟอย่างดี จึงขอประชาสัมพันธ์ขอให้งดการเผ่าในทุกกรณี ซึ่งทางจังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด และขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยเป็นหู เป็นตา หากพบไฟไหม้ ที่ใดโปรดแจ้งให้งานป้องกันฯทราบ โดยด่วน  042-485012   หรือ 082-2563693 (จ่าเอกทนงศักดิ์ จริงวาจา ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )