เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ บ้านห้วยสะอาด ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้จัดจุดให้บริการในการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อน ดังนี้

1.กองคลังได้จัดให้รับชำระภาษีนอกสถานที่และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานภาษีต่างๆ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

2.กองสวัสดิการจัดให้คำปรึกษาแนะนำงานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB