เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

แชร์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญสมัยสามัญสมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ  ชั้นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน  2563 ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติผ่านร่างดังกล่าวเพื่อจะนำเสนอต่อผู้บริหารประกาศกาศใช้ตามระเบียบกฎหมายต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB