นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 26,036 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแจ้งเตือนภัยช่วงปิดเทอม เพื่อป้องกันเด็กจมนั้ำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ  แชร์  
17 ธ.ค. 63สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ป.ป.ช.) ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ปกครองท้องถิ่น http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? แชร์  
2 พ.ย. 63งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  แชร์  
23 ต.ค. 63พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้ากิจกรรมวางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช ณ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แชร์  
26 ส.ค. 63การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อำเภอโซ่พิสัย แชร์  
26 ส.ค. 63พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 แชร์  
26 ส.ค. 63เรื่องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญกรณี นำ้ท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน แชร์  
4 ส.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน แชร์  
3 ส.ค. 63ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญ เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แชร์  
31 ก.ค. 63กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ สำรวจเพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
31 ก.ค. 63สำรวจความเสียหายถนนลูกรังเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม แชร์  
31 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอโซ่พิสัย แชร์  
31 ก.ค. 63งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ โครงพระยาบาลส่งเสริมสุภาพโนสวาง ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไขเลือดออก แชร์  
31 ก.ค. 63กองช่างออกซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
31 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสัการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  แชร์  
31 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหาร่สวนตำบลถ้ำเจริญ  แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐในปี พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา