นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 11,795 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

4 สิงหาคม 2563 23 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

นายอภิศักดิ์  จันทะวงษ์ศรี นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2563

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.226.96 KB   แสดงภาพ
.281.68 KB   แสดงภาพ
.378.15 KB   แสดงภาพ
.447.27 KB   แสดงภาพ
.468.55 KB   แสดงภาพ
.461.24 KB   แสดงภาพ
.494.08 KB   แสดงภาพ
.450.82 KB   แสดงภาพ
.283.10 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา