นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 11,800 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1

26 สิงหาคม 2563 23 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

                   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้รับการประสานจาก รพ.สต.ถ้ำเจริญ เนื่องด้วย ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ ในพื้นที่ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 จึงขอให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน และเป็นการป้องการแพร่ระบาด ในพื้นที่ นั้น 

                   วันที่ 25 สิงหาคม  2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงออกดำเนินการโดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถ้ำเจริญ ทำการพ่นหมอกควัน ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.354.48 KB   แสดงภาพ
.143.16 KB   แสดงภาพ
.167.37 KB   แสดงภาพ
.211.23 KB   แสดงภาพ
.132.25 KB   แสดงภาพ
.219.43 KB   แสดงภาพ
.269.76 KB   แสดงภาพ
.247.07 KB   แสดงภาพ
.171.82 KB   แสดงภาพ
.113.53 KB   แสดงภาพ
.273.82 KB   แสดงภาพ
.237.75 KB   แสดงภาพ
.366.62 KB   แสดงภาพ
.154.54 KB   แสดงภาพ
.354.79 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา