กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้นำตัวแทนเยาวชนตำบลถ้ำเจริญ  เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด ณ หอประชุม  อำเภอโซ่พิสัย   วันที่ 15 สิงหาคม 2563