นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 11,779 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเด็กและเยาวชน อำเภอโซ่พิสัย

26 สิงหาคม 2563 44 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

             กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้นำตัวแทนเยาวชนตำบลถ้ำเจริญ  เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด ณ หอประชุม  อำเภอโซ่พิสัย   วันที่ 15 สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.337.12 KB   แสดงภาพ
.435.13 KB   แสดงภาพ
.459.72 KB   แสดงภาพ
.414.04 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา