งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2563 ณ ห้วยเกิ้ง บ้านถ้ำเจริญ  ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายคารม  คำพิฑูรย์  นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประทานในงาน  เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2563  กิจกรรมงาน ช่วงกลางวัน มีกิจกรรม สอยดาว โดย ชาวบ้านถ้ำเจริญ ผู้นำชุมชนร่วมกันเพื่อนำรายได้ถวายวัดถ้ำจ้อง และกิจกรรมแข่งเรือกะบะปูน ตลอดกลางวัน ส่วน กลางคืน มีการประกาศนางนพมาศ และมหรสพในงานตลอดทั้งคืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ โดยมีนายอภิศักดิ์  จันทรโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ทุกหมู่บ้าน คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนในพื้นตำบลถ้ำเจริญทุกแห่ง ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้งานประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นในครั้งนี้