นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 11,579 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

2 พฤศจิกายน 2563 15 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2563 ณ ห้วยเกิ้ง บ้านถ้ำเจริญ  ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายคารม  คำพิฑูรย์  นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประทานในงาน  เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2563  กิจกรรมงาน ช่วงกลางวัน มีกิจกรรม สอยดาว โดย ชาวบ้านถ้ำเจริญ ผู้นำชุมชนร่วมกันเพื่อนำรายได้ถวายวัดถ้ำจ้อง และกิจกรรมแข่งเรือกะบะปูน ตลอดกลางวัน ส่วน กลางคืน มีการประกาศนางนพมาศ และมหรสพในงานตลอดทั้งคืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ โดยมีนายอภิศักดิ์  จันทรโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ทุกหมู่บ้าน คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนในพื้นตำบลถ้ำเจริญทุกแห่ง ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้งานประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นในครั้งนี้

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
ลอยกระทง 63.jpg177.12 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 636.jpg169.91 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 6312.jpg167.46 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง 6314.jpg211.86 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง12.jpg304.64 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง12.jpg304.64 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง13 - Copy.jpg420.29 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง13.jpg420.29 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง14 - Copy.jpg408.24 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง14.jpg408.24 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง15.jpg354.18 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง16 - Copy.jpg202.24 KB   แสดงภาพ
ลอยกระทง17.jpg191.36 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา