นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 11,794 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้ากิจกรรมวางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช ณ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 23 ตุลาคม 2563

23 ตุลาคม 2563 6 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
ร่วมงานวันปิยะมหาราช_๒๐๑๑๐๖.jpg457.90 KB   แสดงภาพ
ร่วมงานวันปิยะมหาราช_๒๐๑๑๐๖_0.jpg504.01 KB   แสดงภาพ
ร่วมงานวันปิยะมหาราช_๒๐๑๑๐๖_3.jpg328.42 KB   แสดงภาพ
ร่วมงานวันปิยะมหาราช_๒๐๑๑๐๖_4.jpg384.65 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา