ประชาสัมพันธ์เเจ้งเตือนภัยช่วงปิดเทอม

❓ รู้หรือไม่ว่าแต่ละปีมีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำ 900 คน เป็นอันดับ 1 มากกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอื่น ๆ

???????? แนะนำความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำผ่านทักษะการ "ตะโกน โยน ยื่น" เพราะเด็กจมน้ำป้องกันได้ด้วยการสอนให้รู้จักทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นและตนเองอย่างปลอดภัย! ???? #ห่วงใยเด็กไทยไม่จมน้ำ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ