นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 11,780 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสัการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

31 กรกฎาคม 2563 26 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

นางจารุณี  หาญสุริย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญเข้อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายเครื่องสักระและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2563 

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.210.34 KB   แสดงภาพ
.156.33 KB   แสดงภาพ
.163.95 KB   แสดงภาพ
.184.15 KB   แสดงภาพ
.168.73 KB   แสดงภาพ
.197.00 KB   แสดงภาพ
.201.35 KB   แสดงภาพ
.191.37 KB   แสดงภาพ
.186.45 KB   แสดงภาพ
.403.17 KB   แสดงภาพ
.386.36 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา