นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 11,805 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างออกซ่อมแซม สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ

31 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

ตามที่มีการรับแจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบประปา ถนนหนทาง และสาธรณูปโภคอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญได้รับแจ้งจึงจัดชุดออกซ่อมแซม เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในตำบลถ้ำเจริญ  และขอประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดพบเห็นการเกิดความชำรุดเสียหายแก่สิ่งสาธารณะประโยชน์และได้รับความเดือดร้อนประการใด แจ้งมายัง ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่งวนตำบลถ้ำเจริญ โทร.042-485012 หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิก Tham_jaroen@hotmail>com 

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.165.77 KB   แสดงภาพ
.186.42 KB   แสดงภาพ
.147.13 KB   แสดงภาพ
.219.94 KB   แสดงภาพ
.389.76 KB   แสดงภาพ
.476.19 KB   แสดงภาพ
.427.58 KB   แสดงภาพ
.498.73 KB   แสดงภาพ
.476.24 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา