นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 10,785 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอโซ่พิสัย

31 กรกฎาคม 2563 48 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโซ่พิสัยได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ ร้องเรียนถึงสาเหตุการบำบัดนำเสียจากลานรับซื้อขี้ยางพารา และการก่อสร้างลุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง  จึงได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ให้ออกสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่ง นั้น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าห้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และนำเสนอข้อเท็จจริงต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโซ่พิสัยต่อไป

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.278.91 KB   แสดงภาพ
.273.87 KB   แสดงภาพ
.182.29 KB   แสดงภาพ
.171.53 KB   แสดงภาพ
.185.93 KB   แสดงภาพ
.333.78 KB   แสดงภาพ
.374.71 KB   แสดงภาพ
.323.92 KB   แสดงภาพ
.286.95 KB   แสดงภาพ
.154.36 KB   แสดงภาพ
.147.84 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา