นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 11,792 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความเสียหายถนนลูกรังเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม

31 กรกฎาคม 2563 17 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของถนนเพื่อการเกตรในเขตพื้นตำบลถ้ำเจริญ  เป็นเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกตร จึงออกดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อประมาณการการซ่อมแซมต่อไป

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.312.07 KB   แสดงภาพ
.216.75 KB   แสดงภาพ
.185.37 KB   แสดงภาพ
.294.60 KB   แสดงภาพ
.652.62 KB   แสดงภาพ
.641.04 KB   แสดงภาพ
.632.59 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา