วันที่ 31 กรกฎาคม  2563  นางจารุณี  หาญสุริย์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ พร้อมด้วย นายสำรวย  หัตมาศ กำนันตำบลถ้ำเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน พนักส่วนตำบล ชาวบ้านบ้านโนสวางหมู่ที่ 3,10 ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม