นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 11,786 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

31 กรกฎาคม 2563 24 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

 วันที่ 31 กรกฎาคม  2563  นางจารุณี  หาญสุริย์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ พร้อมด้วย นายสำรวย  หัตมาศ กำนันตำบลถ้ำเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน พนักส่วนตำบล ชาวบ้านบ้านโนสวางหมู่ที่ 3,10 ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
.431.08 KB   แสดงภาพ
.435.16 KB   แสดงภาพ
.421.92 KB   แสดงภาพ
.418.21 KB   แสดงภาพ
.415.00 KB   แสดงภาพ
.268.86 KB   แสดงภาพ
.396.88 KB   แสดงภาพ
.408.30 KB   แสดงภาพ
.374.67 KB   แสดงภาพ
.286.56 KB   แสดงภาพ
.282.97 KB   แสดงภาพ
.182.44 KB   แสดงภาพ
.343.72 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา