วันที่ 1 สิงหาคม 1253 ตัวแทนชาวตำบลถ้ำเจริญ โดย ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญได้เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัยร่วมขบวนแห่นางรำวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ โดยนางรำแต่งชุดประจำถิ่นภูไท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวตำบลถ้ำเจริญ และตัวแทนชาวภูไทจังหวัดบึงกาฬ ได้นำศิลปะประจำถิ่นภูไท ไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็น