นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 11,784 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญ เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

3 สิงหาคม 2563 22 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

วันที่ 1 สิงหาคม 1253 ตัวแทนชาวตำบลถ้ำเจริญ โดย ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญได้เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัยร่วมขบวนแห่นางรำวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ โดยนางรำแต่งชุดประจำถิ่นภูไท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวตำบลถ้ำเจริญ และตัวแทนชาวภูไทจังหวัดบึงกาฬ ได้นำศิลปะประจำถิ่นภูไท ไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็น 

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.279.07 KB   แสดงภาพ
.209.13 KB   แสดงภาพ
.247.29 KB   แสดงภาพ
.223.88 KB   แสดงภาพ
.427.06 KB   แสดงภาพ
.220.15 KB   แสดงภาพ
.284.38 KB   แสดงภาพ
.387.65 KB   แสดงภาพ
.393.43 KB   แสดงภาพ
.240.62 KB   แสดงภาพ
.234.84 KB   แสดงภาพ
.263.02 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา