นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 18,870 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2564 แชร์  
2 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษี ออกสำรวจในการจัดเก็บภาษี ป้ายในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
7 ธ.ค. 63โครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63อัตราภาษีป้าย เริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม 2564 แชร์  
3 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ขยายการชำระบภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2563 แชร์  
26 ส.ค. 63การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
18 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
24 ก.ย. 62ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
18 ก.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ บ้านห้วยสะอาด ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2562  แชร์  
4 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา