นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 11,578 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

โครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

7 ธันวาคม 2563 68 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ได้ดำเนินโครงการการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประจำปี 2564 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
ภาพนิ่ง1.JPG60.80 KB   แสดงภาพ
โครงการออกให้บริการลงทะเบียนที่ดินไม่มี.pdf141.94 KB ดาวน์โหลด
หนังสือส่งประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจแปลง.pdf153.29 KB ดาวน์โหลด
อัตราภาษีป้ายเริ่ม 1 มกราคม 2564.pdf119.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา