เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ งานจัดเก็บภาษีได้ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีป้ายในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของป้ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีป้ายติดต่อสอบถามได้ที่ 042-485012 หรือ 091-8613572 นางสาวสุปราการณ์  มีเงิน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้