เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ขยายการชำระบภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2563173 ก.ย. 63
การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25632926 ส.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563246 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง18618 พ.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11724 ก.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ บ้านห้วยสะอาด ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 11318 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 834 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB