นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 26,020 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64การประชุม คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อพิจารณาจัดทำแผน ประจำปี งบประมาณ 2564 แชร์  
2 ก.ย. 63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แชร์  
4 ส.ค. 63การดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  แชร์  
31 ก.ค. 63โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลถ้ำเจริญ ปี 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ พ.ศ.2563 แชร์  
10 ก.ย. 62สรุปผลงานการปฏิบัตงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 แชร์  
10 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินโครงการด้านงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลถ้ำเจริญ ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
14 มี.ค. 62โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลถ้ำเจริญ ปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา