เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วันที่ 30 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

1.ข้อมูทั่วไปของอปท..pdf82.59 KB
2.0คำแถลง.pdf49.19 KB
2.1 รายละเอียดคำแถลง.pdf128.31 KB
2.2รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf120.51 KB
2.3 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf66.31 KB
3.1 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf112.66 KB
3.2 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf126.06 KB
3.3 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf132.51 KB
3.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf73.59 KB
4. รายงานประมาณการรายรับ.pdf156.40 KB
5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf142.89 KB
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf319.57 KB
7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf295.61 KB
8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf192.58 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.01s. 0.50MB