เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

การรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 ม.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

1. ปก.pdf64.39 KB
2. คำนำ.pdf90.93 KB
3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1.pdf102.75 KB
4 สารบัญ.pdf110.30 KB
5 รายตดตามแผน 2562 ส่วน 1-4.pdf484.88 KB
5.1 e plan.pdf789.02 KB
6. ส่วน3.pdf456.07 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB