นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 31,487 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  แชร์  
30 มี.ค. 64การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าเจริญเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหา่รส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
20 ส.ค. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ  แชร์  
9 ก.ค. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา