นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 26,046 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 แชร์  
17 ก.พ. 64การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ  แชร์  
16 ธ.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  แชร์  
3 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) แชร์  
13 ม.ค. 63การรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา