นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 31,478 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ แบบมาตรฐาตร ถนน คสล.หมู่ 2,3,6 และใบเสนอราคางานก่อสร้าง แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง  แชร์  
22 มิ.ย. 63แผนจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบบลถ้ำเจริญ แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
26 ก.พ. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปวัดป่าโคกกระแช  แชร์  
3 ม.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
12 พ.ย. 62ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,12 แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นที่ 2 แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้าน นายสราวุฒิ-หลังผายห้วยต้อน แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศราคาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ถ้ำเจริญ แชร์  
10 ก.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
25 ก.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
10 ก.ค. 62ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 แชร์  
10 ก.ค. 62ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 แชร์  
21 มิ.ย. 62ประกาศแก้ไขราคากลาง แชร์  
18 มิ.ย. 62ประกาศเชิญชวนเสนอราคา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา