นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 11,791 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบบลถ้ำเจริญ

22 มิถุนายน 2563 40 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.140.05 KB ดาวน์โหลด
.249.32 KB ดาวน์โหลด
.249.32 KB ดาวน์โหลด
.181.27 KB ดาวน์โหลด
.181.27 KB ดาวน์โหลด
.132.96 KB ดาวน์โหลด
.132.96 KB ดาวน์โหลด
.132.42 KB ดาวน์โหลด
.136.26 KB ดาวน์โหลด
.148.10 KB ดาวน์โหลด
.135.71 KB ดาวน์โหลด
.144.25 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา