นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 11,777 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

1 พฤษภาคม 2563 28 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.186.82 KB ดาวน์โหลด
.186.82 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา