นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 11,812 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

1 เมษายน 2563 29 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.186.69 KB ดาวน์โหลด
.188.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา