เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,121812 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นที่ 21831 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้าน นายสราวุฒิ-หลังผายห้วยต้อน1431 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 101431 ต.ค. 62
ประกาศราคาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 เส้นที่ 11831 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ถ้ำเจริญ1231 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1331 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ4710 ก.ย. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ราคากลางงานรื้อถอน ,งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3,10223 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ2431 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ5025 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 54510 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 22610 ก.ค. 62
ประกาศแก้ไขราคากลาง3521 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา4318 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา8222 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา494 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB