เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปวัดป่าโคกกระแช 2326 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,123212 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นที่ 23431 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้าน นายสราวุฒิ-หลังผายห้วยต้อน3031 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 104431 ต.ค. 62
ประกาศราคาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 เส้นที่ 14431 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ถ้ำเจริญ3131 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร2531 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ6010 ก.ย. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ราคากลางงานรื้อถอน ,งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3,10283 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ3231 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ6825 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 55710 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 23910 ก.ค. 62
ประกาศแก้ไขราคากลาง4721 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา6518 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา9622 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา544 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB