เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางไปวัดป่าโคกกระแช 926 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,122512 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นที่ 22631 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้าน นายสราวุฒิ-หลังผายห้วยต้อน1831 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 102231 ต.ค. 62
ประกาศราคาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 เส้นที่ 13131 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ถ้ำเจริญ2031 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ5310 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ5525 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 54710 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 22810 ก.ค. 62
ประกาศแก้ไขราคากลาง3821 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา5218 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา8822 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB