เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,7,8,12712 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นที่ 2631 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้าน นายสราวุฒิ-หลังผายห้วยต้อน531 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10531 ต.ค. 62
ประกาศราคาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1631 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ถ้ำเจริญ631 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ3710 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ3525 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 54010 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 22010 ก.ค. 62
ประกาศแก้ไขราคากลาง3221 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา3718 มิ.ย. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา7322 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB