นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 26,026 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 แชร์  
3 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เร่ือง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นทางจุดที่ 2 หมู่ที่ 3 แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทางจุดที่ 1 หมู่ที่ 3 แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองแวง ม. 2 เส้นทางหลังโรงเรียน แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงหมู่ที่ 2 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8 แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่  แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 7 แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้นห้วยสะอาด หมู่ีที่ 4  แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 9 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา