นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 10,782 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม,ห้องทำงาน,ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ แชร์  
30 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนนแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านศรีนาวา แชร์  
28 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11 แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นทางไปเตาเผาขยะบ้านโคกงาม หมู่ที่ 6 แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 ,9,12 แชร์  
9 ก.ค. 63ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ  แชร์  
3 ก.ย. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ราคากลางงานรื้อถอน ,งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3,10 แชร์  
31 ก.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ แชร์  
4 มี.ค. 62ประกาศเชิญชวนเสนอราคา แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา