นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 11,787 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2

30 พฤศจิกายน 2563 4 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลางถนนลูกรัง ม.2.pdf151.11 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา