นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 11,815 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นทางไปเตาเผาขยะบ้านโคกงาม หมู่ที่ 6

18 ธันวาคม 2563 5 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศราคากลางซ่อมเเซมถ.ลูกรังเส้นทางไปเ(1).pdf229.36 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา