นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 11,778 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนนแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านศรีนาวา

30 ธันวาคม 2563 8 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5.pdf616.08 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา