นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 11,790 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ

7 มกราคม 2564 17 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลางปรับปรุงระบบประปา ม.1.pdf588.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา